Agenţia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) , anunta lansarea in perioada 20 MAI -18 IULIE 2014 , a sesiunii de cereri de proiecte pentru Msura 121—„ MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE „ , din cadrul PNDR 2014—2020.

Valoarea eligibila a unui proiect din cadrul Masurii 121 , „ MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE „—pentru FERMELE DE FAMILIE , este de la 5000 euro - la 125 000 euro.

Pot depune proiecte persoanele fizice / persoane iuridice care detin o exploatatie de o marime de la 2,00 UDE, pina la 50,00 UDE.

Alocarea financiara se va face pentru :

SECTORUL VEGETAL

--achizitii de utilaie ;

--proiecte cu constructii montai.

SECTORUL ZOOTEHNIC

--achizitii de utilaie ;

--proiecte cu constructii montai.

BENEFICIARI       ai fondurilor pentru Masura 121   „ MODERNIZAREA

EXPLOATATIILOR AGRICOLE „—FERMELE DE FAMILIE , care pot primi

fonduri nerambursabile sunt :

--persoana fizica ;

--persoana fizica autorizata ;

--întreprindere individuala;

--întreprindere familiala;

--societate in nume colectiv;

--societate in comandita simpla ;

--societate pe actiuni ;

--societate in comandita pe actiuni ;

--societate cu raspundere limitata ;

--societate comerciala cu capital privat ;

--societate agricola ;

--societate cooperativa agricola ;

--cooperativa agricola .

NU SE INCADREAZA in categoria beneficiarilor eligibili pentru aceasta masura :

--exploatatiile agricole sub 2,00 UDE ;

--exploatatiile agricole cu dimensiunea mai mare de 50,00 UDE. FINANTAREA   unui proiect este restrictionata pentru: --beneficiarii care au datorii la APDRP ;

--beneficiarii care au contracte de finanţare reziliate pentru FEADR; --beneficiarii care se afla in litigii cu APDRP. CONDIŢII minime pentru acordarea sprijinului :

 1. . beneficiarul trebuie sa dovedeasca o pregatire profesionala , in raport cu proiectul ;
 2. . proiectul sa fie in acord cu potentialul agricol al zonei , si sa demonstreze imbunatatirea performantei exploatatiei agricole prin indeplinirea urmatoarelor obiective :

--obiective tehnice

--achizitii utilaje ;

--construire cladiri . --obiective economicofinanciare

--reducerea costurilor de productie ;

--cresterea viabilitatii economice a exploatatiei .

--obiective de mediu

--reducerea emisiilor daunatoare si gestionarea buna a deseurilor; --respectarea cerintelor fito-sanitare.

3  . Beneficiarul trebuie sa prezinte :

--memoriu justificativ - pentru plantatii de vita de vie si plantatii de pomi fructiferi si arbusti fructiferi ;

--studiu de fezabilitate - pentru constructii-montaj.

4  . beneficiarul trebuie sa declare ca asigura cofinantarea investitiei :

--declaratie pe propria raspundere; --documente de la banca ; --cazier fiscal; --cazier judiciar TIPURI DE INVESTIŢII SI CHELTUIELI ELIGIBILE :

 1. construire si modernizare cladiri-pentru productia agricola ;
  1. construire si modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol ;
  2. construirea si modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte ;

--echipamente pentru productia de furaje ; --instalatii de muls ;

 1. construirea si modernizarea serelor inclusiv centrale termice si instalatiilor de irigat ;
 2. achizitionarea /sau achizitionarea in leasing de tractoare noi , combine de recoltat , masini , utilaje , instalatii etc.;
 3. achizitionarea /sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate necesare activitatilor de productie ;
 4. inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile , ajunse la sfirsitul ciclului biologic de productie ( minimum 40 ani ) si infiintarea plantatiilor de struguri de masa ;
 5. infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi , arbusti fructiferi si capsuni ;
 6. infiintarea pepinierelor de vita de vie , pomi fructiferi si capsuni ,alti arbori ;
  1. investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei ( culturi energetice , instalatii de biogaz etc. );
  2. investiţii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu scurt de producţie si regenerare pe cale vegetativa in scopul producerii de energie regenerabila ;
  3. investitii in apicultura cu exceptia celor realizate prin PROGRAMUL NATIONAL APICOL ;
  4. investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei ;

--echipamente de depozitare , racire .etc. ;

 1. costuri generale ale proiectului : taxe pentru arhitecti , ingineri , si consultanti , studii de fesabilitate , taxe pentru eliberarea proiectelor ;
 2. investitii pentru agricultura ecologica ;

16.  investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare .
TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI NEELIGIBILE (NU SE POT
FINANTA PRIN MASURA 121 )

 1. constructia sau modernizarea locuintei ;
 2. achizitionarea de bunuri second-hand ;
 3. achizitia de animale , plante anuale si plantarea lor ;
 4. achizitionarea de teren agricol ;
 5. TVA, cu exceptia TVA nerecuperabil
 6. costuri operationale , inclusiv costuri de intretinere si chirii ;
 7. comisioane bancare ;
 8. contributia in natura ;
 9. costuri de schimb valutar ;
 10. costuri aferente unui contract de leasing ;
 11. costuri realizate inainte de aprobarea proiectului ;
  1. costuri aferente planului de afaceri sprijinit prin masura 143 , ( furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori );
  2. costuri privind inchirierea de masini , utilaje instalatii si echipamente ;
  3. achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane
  4. investitii in sectorul de PISCICULTURA SI ACVACULTURA ;
  5. investii in exploatatii de crestere a animalelor de blana ;
  6. investitii pentru producerea pomilor de craciun .

CRITERII DE SELECTIE

A.   exploatatiile care se adapteaza la standardele comunitare nou
introduse = 40 puncte;

B.   indeplinirea standardelor pentru laptele crud (vaci de lapte si bivolite
) =40 puncte;

C.   EXPLOATATII DIN SECTOARE PRIORITARE :

 1. investitii in sectorul vegetal : legume , pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi ,capsunerii , culturi de cimp , pepiniere si plantatii de vita de vie si struguri de masa ;
 2. investitii in sectorul de cresterea animalelor : bovine , porcine , ovine si caprine , pasari;
 3. exploatatiile agricole de semisubzistenta ( 2-8 UDE );
  1. beneficiarul este constituit in forma asociativa sau membru al unei forme asociative cu minimum 6 luni ininte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor ( 20 MAI 2014 );
 4. exploataţii agricole care nu au beneficiat de sprijin SAPARD , FEADR , pentru acelaşi tip de activitate ;
 5. exploatatii vegetale si de creşterea animalelor in sistem ecologic ;
 6. proiecte cu investitii pentru procesarea produselor agricole ;
  1. exploatatii agricole detinute de fermieri cu virsta sub 40 ani la data depunerii proiectului ;

9.    exploatatii agricole aflate in zone defavorizate ;
INTENSITATEA SPRIJINULUI FINANCIAR PENTRU FERMELE DE
FAMILIE

Prin masura 121 „ MODERNIZAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE „se acorda fonduri nerambursabile in proportie de 40%-70% din valoarea eligibila a proiectului , fondurile reprezentind cofinantare publica , la care trebuie sa se adauge contributia privata .Beneficiarii proiectelor la masura 121 , care indeplinesc urmatoarele conditii :

--tinerii agricultori cu virsta sub 40 ani , la data depunerii cererii de finantare , primesc o majorare de 10% pentru investitiile realizate ;

--beneficiarii din zonele montane cu handicap natural , in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate , incadrate in reteaua NATURA 2000 , primesc o majorare de 10% ;

--beneficiarii ce depun proiecte cu implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operatiuni : „imbunatatirea eficientei utilizarii si depozitarii ingrasamintelor cu azot „ , „ instalatii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole si in cadrul proceselor de prelucrare si comercializare „, primesc o majorare de 10% . Aceasta majorare se aplica exclusiv la partea din proiect destinata investitiilor in aceste doua tipuri de operatiuni. DOCUMENTELE NECESARE

A.    studiu de fesabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si sau
montaj ;

B.    memoriu justificativ , pentru proiecte fara lucrari de constructii si sau
montaj

SITUATIILE FINANCIARE : --bilant , formularul 10 , cont de profit si pierderi , formular 20 , 30 , 40 .

III.documentele solicitate pentru terenul agricol :

--copie dupa actul de proprietate al terenului sau tabel centralizator cu contractele de arenda , contracte de concesiune sau alte documente privind dreptul de folosinta al terenului ;

--copie din REGISTRUL AGRICOL , emis de primarie , care sa certifice dreptul de proprietate .

--documente solicitate pentru imobilul ( cladiri sau teren ) pe care vor fi realizate investitiile;

--document pentru efectivul de animale emis de DSVSA din care sa rezulte efectivul de animale detinut in proprietate ;

--copie din Registrul Agricol -cu animalele

 1. certificatul de urbanism-autorizatie de constructie
 2. acordul de mediu
 3. a) Declaratia privind cofinantarea

b) Documente banca cu datele de identificare ale bancii si ale contului-cod IBAN

VII.Certificat de atestare fiscala-lipsa datorii

VIII.                Notificare   care atesta confirmitatea proiectului cu legislatia in
vigoare pentru

domeniul sanitar-veterinar

 1. Modernizari= autorizatie sanitara, sanitar-veterinara si de mediu
 2. Certificat constatator O.R.C-cod CAEN
 3. Certificat de inregistrare ORC

XII.Soi nobil vin— -declaratie de sortiment viticol

-  declaratie de defrisare a plantatiei vechi

-  cerere de autorizare replantare

XIII.                Autorizare plantare pentru livada si vie -struguri de masa

XIV.  Raport asupra utilizarii programelor(tip de investitie,lista cheltuieli
eligibile,costul si stadiul proiectului.

XV 1).   Fisa de inregistrare productie ecologica

XV 2).   Documente emise de grupul de producatori-forma asociativa

XVI. -Copie diploma de studii/certificat pregatire profesionala in

domeniul

proiectului.

- Declaratie proprie raspundere-va urma un curs de pregatire

profesionala-

inaintea ultimei transe de plata

 1. -Raport de evaluare a cladirii care se renoveaza; -Document care sa certifice vechimea cladirii

XVIII.Alte documente

-       angajament pentru autorizare juridica (ferma)-15 zile termen

-       avize gospodarirea apelor- pentru proiecte de irigatii

-       aviz MADR-pentru schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Camera Agricola Judeteana Vaslui,cu sediul in Vaslui,strada Decebal nr.16,telefon/fax ;0235314388,email ; vaslui Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza sau prin accesarea site-ului www.apdrp.rounde poate fi consultat ghidul si documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura

121.

 

Anunt concurs 05.10.2015

CAMERA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ VASLUI

a n u n ț ă :

Camera Agricolă Județeană Vaslui,organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice de

execuție,vacante,astfel:

▪ în data de 05.10.2015,ora 10,00-proba scrisă și 07.10.2015,ora 10,00-interviul,pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier,clasa I,grad profesional superiorin cadrul Compartimentului Extensie,Consultanta si Promovare Forme Asociative de la Camera Agricolă Județeană Vaslui.

Citeste mai departe...

Rezultate concurs

Hotararea nr.201/2014

Privind aprobarea structurii serviciilor specifice prin care se constituie veniturile propriiale Camerei Agricole a judetului Vaslui, cuantumul tarifelor, precum si modalitatile de incasaresi de utilizare a fondurilorpentru anul 2015

Citeste mai mult