Atribuţiile principale ale  Camerei Agricole Judeţene Vaslui sunt  următoarele :

•    elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii rurale, şi asigură aplicarea acestuia;

•    furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice sau private;

•    asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;

•    sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;

•    asigură asistenţa tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile agricole şi conexe în aplicarea tehnologiilor agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;

•    susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi identifică noi surse de finanţare;

•    asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene, acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;

•    organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;

•    se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a produselor locale şi a celor ecologice;

•    colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii agriculturii si cercetării aplicative;

•    implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile publice descentralizate;

•    contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor si planurilor specifice domeniilor de competenţă, cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii rurale;